Ονειροκρίτης

There are 2862 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term
Term Definition
Ποδήλατο

Τα όνειρα όπου εμφανίζονται ποδήλατα ανήκουν στην ομάδα των ονείρων με μέσα μεταφοράς. (βλ. λεωφορείο, αυτοκίνητο, αεροπλάνο , βάρκα). Στην περίπτωση του ποδήλατου, η δύναμη της ώθησης δεν είναι ο κινητήρας, δηλαδή μια ξένη δύναμη σε εμάς, αλλά είναι δική μας και, επιπλέον, το ποδήλατο είναι ένα όχημα προσωπικό. Δεδομένου ότι τα μέσα μεταφοράς σε γενικές γραμμές, συμβολίζουν μια εξέλιξη, ένα δυναμικό στάδιο της ζωής μας, τα όνειρα στα οποία εμφανίζονται ή χρησιμοποιούνται ποδήλατα μας δείχνουν ότι σε αυτές τις στιγμές πρέπει να δράσουμε με αυτονομία, απόλυτη ανεξαρτησία και βασιζόμενοι αποκλειστικά στις ικανότητές μας, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Τα επιπλέοντα γεγονότα του ονείρου θα μας δείξουν το αποτέλεσμα αυτού του αυτόνομου σταδίου της ζωής μας, δηλαδή αν θα έχουμε επιτυχία ή θα συναντήσουμε εμπόδια και δυσκολίες.

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL