Συναστρία - Θέσεις Πλούτωνα

ΣΥΝΑΣΤΡΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΟΥΤΩΝΑ

Στο ωροσκόπιο της σχέσης τον αστρολογικό χάρτη της σχέσης..

Στον 1ο. Η θέση μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα σύγκρουσης και κυριαρχίας. Είτε μέσα στη σχέση, μεταξύ των ατόμων, είτε των δύο, ενωμένων, με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό δεν είναι σοβαρό, εκτός αν τα πρόσωπα είναι πολύ ανταγωνιστικά ή εξουσιαστικά.


Στον 2ο. Χαρίζει στο ζευγάρι την ικανότητα να αντέχει και να επιβιώνει στις οικονομικά δύσκολες περιόδους.

Στον 3ο. Έχει ένα εξομολογητικό ρόλο, καθώς προτρέπει τα μέρη να μοιραστούν τις ενδόμυχες σκέψεις και επιθυμίες τους.

Στον 4ο. Φαίνεται να ενισχύει το δεσμό όταν αυτός αντιμετωπίζει δυσκολίες που προέρχονται από έξω. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να κάνει τα πρόσωπα να επιμένουν στη διατήρηση του δεσμού παρόλο που το προσωπικό τους συμφέρον συνηγορεί για το αντίθετο.

Στον 5ο. Ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στα μέρη, ιδίως αυτούς που βασίζονται στη πεποίθηση ότι η σχέση είναι ένα μέσο για σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους.

Στον 6ο. Η αρνητική επίδραση του πλανήτη θα εκδηλωθεί μόνο στην ασυνήθιστη περίπτωση που η σχέση συνδέει ένα πολύ επιθετικό με ένα πολύ παθητικό άτομο. Τότε υπερτονίζει αυτές τις ιδιότητες. Γενικά όμως, συμβάλλει στην ικανότητα των μερών να αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο με υπομονή και αφιέρωση.

Στον 7ο. Αν ο δεσμός προχωρήσει και σταθεροποιηθεί, η θέση αυτή ενισχύει την ικανότητα του να αντέχει σε σημαντικές αλλαγές και δοκιμασίες.

Στον 8ο. Η επίδραση του πλανήτη εδώ γίνεται περισσότερο αντιληπτή από κάθε άλλη θέση στο σύνθετο ωροσκόπιο. Λειτουργεί ενισχύοντας την αποφασιστικότητα και την σύμπνοια των προσώπων όταν επιδιώκουν την ικανοποίηση υλικών αναγκών τους.

Στον 9ο. Όπως και στο ωροσκόπιο συναστρίας, ο πλανήτης στον 9ο οίκο του σύνθετου δεν έχει σημαντικό ρόλο. Μόνο αν υπάρχει κοινό ενδιαφέρον των μερών για μεταφυσικά ζητήματα, η θέση είναι υποβοηθητική για τις σχετικές αναζητήσεις.

Στον 10ο. Η παρουσία του δεν αποκαλύπτεται παρά μόνο όταν η σχέση συναντήσει πρακτικά εμπόδια. Τότε αυξάνει τη δύναμη των μερών να ξεπεράσουν τις δυσκολίες.

Στον 11ο. Αυξάνει κατά πολύ τη συνοχή του δεσμού, ο οποίος γίνεται ανθεκτικός σε κάθε αντιξοότητα. Στις αρνητικές περιπτώσεις, η εμμονή των ατόμων μπορεί να είναι τόση ώστε να διατηρούν τη σχέση σε πείσμα γεγονότων, τα οποία κάτω από φυσιολογικές συνθήκες θα οδηγούσαν στη διάλυση της.

Στον 12ο. Σε μερικές δεκαετίες που οι αστρολόγοι θα ξέρουν περισσότερα για αυτόν τον πλανήτη, θα μπορούν να ερμηνεύσουν και την επίδρασή του εδώ.

Οικοθεσία - η τοποθέτηση των πλανητών του ενός μέλους της σχέσης στον γενέθλιο χάρτη του δεύτερου μέλους..

Πλούτωνας στον 1ο οίκο

Μπορεί να δημιουργήσει στο άτομο του Πλούτωνα μια λίγο αρρωστημένη αφιέρωση στη σχέση και στο άλλο πρόσωπο. Το τελευταίο, μπορεί να βρίσκει την παρουσία του/της συντρόφου του ενοχλητική και να μην αισθάνεται άνετα μέσα στη σχέση. Φαίνεται σαν να υπάρχει μια αδιόρατη αλλά επίμονη παρουσία κάποιας απειλής, η οποία κάνει δύσκολο για τα μέρη να χαλαρώσουν και να αναπτύξουν εμπιστοσύνη στο δεσμό.

Στον 2ο οίκο

Η θέση θα λειτουργήσει μόνο αν η σχέση έχει έντονα υλιστικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο του Πλούτωνα μπορεί να πιστεύει ότι θεωρείται μόνο σαν ένα μέσο υλικής υποστήριξης και να αναπτύξει μια περιφρόνηση για την διάθεση του/της συντρόφου του να ελέγχει τα κοινά οικονομικά. Μακροχρόνια, μπορεί να προκύψουν διαφωνίες για τα χρηματικά ζητήματα.

Στον 3ο οίκο

Η επίδραση του θα αποκαλυφθεί μόνο αν τα μέρη αποφασίσουν να ζήσουν μαζί. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο του Πλούτωνα θα επιχειρήσει να έχει τον έλεγχο του κοινού περιβάλλοντος και, σε ακραίες καταστάσεις, θα αναθέσει στο πρόσωπο του οίκου διακοσμητικό ρόλο. Γενικά, αυτή η θέση του πλανήτη παρακινεί τα άτομα να χρησιμοποιήσουν το ένατο άλλο σαν μέσο ενίσχυσης του "εγώ" τους, τους υποβάλλει την ανάγκη να έχουν ένα σύντροφο που είναι περισσότερο διακόσμηση παρά φίλος.

Στον 4ο οίκο

Μπορεί να εισάγει ένα στοιχείο επιβολής στη σχέση. Σε πιεστικές καταστάσεις, το άτομο του Πλούτωνα μπορεί να υιοθετήσει μια δικτατορική στάση προς τον/τη σύντροφό του, για να κάνει το δεσμό να προχωρήσει σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Ανάλογα με το χαρακτήρα του άλλου προσώπου, αυτό μπορεί να οδηγήσει είτε σε υποταγή είτε σε εξέγερση.

Στον 5ο οίκο

Η παρουσία του Πλούτωνα εδώ γίνεται περισσότερο αισθητή από κάθε άλλη θέση. Το άτομο που έχει τον πλανήτη αισθάνεται την παρόρμηση να κατέχει ή να κυριαρχεί με κάποιο τρόπο το άλλο πρόσωπο. Ο δεσμός αποκτά ένα πιο σκοτεινό και έντονο χαρακτήρα, καθώς ανακινεί πρωτόγονα ένστικτα.

Στον 6ο οίκο

Η επίδραση του πλανήτη εδώ δεν είναι πολύ σημαντική. Μόνο σε πιεστικές καταστάσεις, το άτομο του Πλούτωνα μπορεί να διαπιστώσει ότι η παρουσία του/της συντρόφου του έχει ενισχυτικό ρόλο. Από την πλευρά του, το πρόσωπο του οίκου μπορεί να χρησιμοποιήσει το άλλο άτομο σαν μέσο για την επιτυχία προσωπικών επιδιώξεων ή σαν προστασία στις δυσκολίες. Η επικάλυψη γενικά δεν θα γίνει αισθητή, εκτός αν τα μέρη είναι πολύ φιλόδοξα ή εγωιστικά. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να αυξήσει τον υλισμό και την απληστία τους.

Στον 7ο οίκο

Το άτομο που έχει τον πλανήτη κατευθύνεται από μια υποσυνείδητη ισχυρή διάθεση να αποκτήσει το πρόσωπο του οίκου, γιατί αυτό ενσαρκώνει το πρότυπο του τέλειου ερωτικού συντρόφου. Πιο συχνά, αυτή η διάθεση δημιουργεί μια μάλλον θερμή ατμόσφαιρα φλερτ και πολιορκίας αλλά, εάν υπάρχουν άλλοι πιο προσωπικοί σύνδεσμοι, μπορεί να προσθέσει ένα έντονο στοιχείο πάθους στο δεσμό.

Στον 8ο οίκο

Ο οίκος αυτός είναι η φυσική θέση του Πλούτωνα. Αν και στη συναστρία ο πλανήτης αποτελεί δευτερεύον ερμηνευτικό στοιχείο, εδώ μπορεί να προσδώσει ένα πρωτόγονο και παθιασμένο χαρακτήρα στη σχέση. Τυπικά όμως, σε μια προχωρημένη σχέση, κάνει μόνο τα μέρη να αισθάνονται μια βαθύτερη ψυχική συγγένεια.

Στον 9ο οίκο

Έχει ελάχιστη επίδραση. Αν τα μέρη συναντήθηκαν στα πλαίσια μιας κοινής πολιτικής ή ιδεολογικής προσπάθειας, ενισχύει το δεσμό με ένα πιο πνευματικό χαρακτήρα.

Στον 10ο οίκο

Δεν έχει σημαντική επίδραση. Μερικές φορές, το άτομο που έχει τον πλανήτη μπορεί να πιστεύει ότι το πρόσωπο του οίκου θα βοηθήσει στην επιτυχία κάποιων κοινωνικών επιδιώξεων του.

Στον 11ο οίκο

Προξενεί στα μέρη την εντύπωση ότι ο δεσμός τους έχει, κατά κάποιο τρόπο, μοιραίο χαρακτήρα, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη σταθερότητα σ' αυτόν.

Στον 12ο οίκο.

Κάνει τη σχέση ικανή να λειτουργήσει σε περισσότερα επίπεδα, δίνοντας της ένα πιο προσωπικό και βαθύτερο χαρακτήρα.